Arbor Noord Nederland BV - Specialist op het gebied van bomen en groenvoorziening Arbor Noord Nederland BV
 

Werkvelden

Boomverzorging is de kernactiviteit van ons bedrijf; Arbor Noord Nederland BV is een boomspecialist. In het contact met opdrachtgevers zal er doorgaans eerst voorlichting worden gegeven over de bepaalde situatie en daarna zal er een vrijblijvend advies worden uitgebracht over de mogelijke oplossing. De te volgen strategie - of een gefaseerde plan van aanpak - kan op die manier worden bepaald in goed overleg tussen opdrachtgever en uitvoerder. Het advies en het onderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden zijn cruciale factoren in de boomverzorging.

Advies

Arbor Noord Nederland BV geeft gericht en deskundig advies in uiteenlopende situaties, variërend van het oplossen van een probleem rond de groeiplaats van een boom tot het opstellen een plan van aanpak ingeval van aantasting door ziekten en schimmels. Bij nieuwe aanplant wordt er boomadvies gegeven ten aanzien van de keuze van boomsoorten bij de corresponderende grondsoorten.

Groenverzorging

Het aanplanten van tuinen, parken en bossen wordt met alle ervaring van Arbor Noord Nederland BV uitgevoerd. Er wordt al vanaf het begin rekening gehouden met bijvoorbeeld lichtval, grondsoort, beheersbaarheid. Deze ervaring op het gebied van groenvoorziening voorkomt veel werk achteraf, als bijvoorbeeld blijkt dat soorten beplanting elkaar in de verdrukking brengen.

Onderzoek

Arbor Noord Nederland BV kan voor u een zogenaamd VTA-onderzoek (Visual Tree Assessment) verrichten, op basis waarvan een gericht vervolgonderzoek kan plaats hebben ten aanzien van onderwerpen als bemesting, zuurstofvoorziening, schimmels, waterhuishouding, grondverdichting en schade door lekkende nutsleidingen. Tijdens het inspecteren van de bomen kunnen er verschillende instrumenten worden gehanteerd, zoals o.a. grondmetingen, zuurstofmetingen, trekproeven, restwandbepalingen, en overig boomonderzoek m.b.t. de veiligheid voor de leefomgeving en de gezondheid van de boom. Wij hebben gecertificeerde boomveiligheidsinspecteurs in dienst.

Uitvoering

Zodra deze eerste onderzoeksfase is afgerond kan de oplossing gevonden worden in een aantal mogelijkheden: snoei (met behulp van hoogwerkers en klimwerk), groeiplaatsverbetering, verplanten van bomen en desnoods het kappen of vellen van gevaarlijke bomen om de veiligheid te waarborgen.

Boomtaxatie

In twee situaties kan taxatie van bomen van groot belang zijn. Als er sprake is van schade is het noodzakelijk om de geleden schade in geld uit te drukken. En verder kan het nuttig zijn de waarde te bepalen van één of meerdere bomen voor de start van ingrijpende werkzaamheden.

Arbor Noord Nederland BV is lid van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) en erkend door verzekeraars. 

Groeiplaatsverbetering: door gespecialiseerd snoeien toe te passen krijgen donkere plaatsen meer licht. Dit en andere verbeteringen brengen een omgeving opnieuw tot leven.

Boomrooierij (het kappen van bomen)

Dode en zieke bomen moeten soms gerooid worden. Dit kan door ons worden verzorgd, want wij hebben jarenlange ervaring met snoei en rooien in allerlei werkomgevingen. En in alle situaties staat de veiligheid voor bijvoorbeeld omwonenden en verkeersdeelnemers voorop. Ook bij wegonderhoud en wegenbouw kan het noodzakelijk zijn bomen te kappen. Arbor Noord Nederland BV BV bezit groot materieel – zoals een eigen hoogwerker, shovels en diverse versnipper combinaties – en is in staat om in korte tijd, tegen een scherpe prijs veel bomen weg te halen. Daarbij wordt uiteraard gewerkt volgens de VCA-richtlijnen. Na het verwijderen van de boom is het soms nodig of raadzaam om de stobbe te verwijderen. Met onze professionele stobbefrezen kunnen stronken van alle maten bomen op bijna elke plaats worden weggefreesd. De afvoer,eventuele versnippering en verdere verwerking van vrijkomend hout en snippers kunnen wij voor u verzorgen.

Boom verplanting

Het komt voor dat de standplaats van een boom door een wijziging in een bestemmingsplan wordt bedreigd. Ook kan het zijn dat men een oudere, indrukwekkende boom een andere plaats wil geven. Arbor Noord Nederland BV kan u hierbij van dienst zijn, want ons bedrijf heeft ruime ervaring met het verplaatsen van bomen: per jaar wordt er voor zo’n 50 grote bomen een nieuwe standplaats verzorgd. Speciaal voor het vervoer over de weg van dergelijke monumentale bomen heeft Arbor Noord Nederland BV zelf een kanteltransportmechanisme ontwikkeld. Dankzij dit unieke kantelmechanisme kunnen grote bomen op verantwoorde en gecontroleerde wijze over grote afstanden worden vervoerd. Wij realiseren een bijzonder hoog aanslagpercentage, omdat wij in de loop der jaren veel kennis en ervaring hebben opgebouwd en wij bij het verplanten de juiste zorg en nazorg geven.

Scholing

Arbor Noord Nederland heeft in opdracht van de Brandweer een aantal scholingsdagen georganiseerd. Het betrof hier een interne scholing. 
Tijdens deze cursus is aandacht besteed aan de gevaren die bij een velling kunnen ontstaan, hoe maak je een juiste inschatting over de valrichting, wat kunnen de gevolgen van je handelen zijn.
Aan de hand van filmmateriaal is uitleg gegeven over verschillende technieken en is ingegaan op de mogelijke risico's (vellen van een boom die onder spanning is).

Toezicht

Bij graafwerkzaamheden is het in sommige gevallen nodig om toezicht te houden op de manier waarop deze werkzaamheden verricht worden. Dit om de beworteling van de omliggende bomen zo weinig mogelijk te beschadigen. Arbor Noord Nederland BV kan dergelijk toezicht houden bij bijvoorbeeld het aanleggen van nieuwe kabeltracé.


  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

BTW nummer: NL.8228.30.073.B01                                    Arbor Noord Nederland BV                                    Kamer van Koophandel nummer: 50102974